Tham quan Tượng Merlion – Du lịch Singapore

Tượng Merlion là biểu tượng huyền thoại của Singapore và dễ dàng thu hút phổ biến nhất trên toàn đảo. Hãy đến thăm nửa cá này, bức...

28/09/2016 admin