Hồ Hoàn Kiếm & Đền Ngọc Sơn – Hà Nội

Khách du lịch và người dân địa phương Hà Nội, đến Hồ Hoàn Kiếm để tìm kiếm một nơi để tránh xa sự ồn ào của thành...

28/09/2016 admin