Cung điện Gyeongbokgung – Hàn Quốc

Xây dựng vào năm 1395 bởi vua Taejo, là ấn tượng lớn nhất và hầu hết các Grand Palaces xây dựng trong suốt triều đại Joseon. Hôm...

28/09/2016 admin